OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
Ponedjeljak, 09 Siječanj 2017

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bošnjaci

1.VIŠI STRUČNI SURADNIK

1 izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, radi povećanog obima poslova

  logo_word.jpg - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 
ODLUKA O USVAJANJU PRORAČUNA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU
Petak, 30 Prosinac 2016

Temeljem članak 14. Zakona o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br 6/13), Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 25. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Bošnjaci za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, mogući opseg zaduživanja....

logo_word.jpg  - Odluka o izvšavanju Proračuna Općine Bošnjaci

 logo_pdf.jpg - Proračun Općine Bošnjaci za 2017. godinu

 

 
ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BOŠNJACI
Petak, 30 Prosinac 2016

Temeljem članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bošnjaci, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 25. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Strategije razvoja Općine Bošnjaci

za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Članak 1.

     Ovom Odlukom Općinsko vijeće usvaja Strategiju razvoja Općine Bošnjaci za razdoblje od 2015. do 2020. godine......

 

 logo_word.jpg - Odluka o usvajanju Strategije Općine Bošnjaci

 

 pdf30pxl.jpg - Strategija razvoja Općine Bošnjaci

 
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU
Četvrtak, 24 Studeni 2016

Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93 i 38/09) Općina Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15,  objavljuje

P O Z I V

 ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU 

I.

            Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Bošnjaci a u skladu s objektivnim proračunskim mogućnostima su: kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Bošnjaci koje Općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe.

 logo_word.jpg - PRIJAVNICA za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Općine Bošnjaci za 2017. godinu

 

 

 
POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU
Četvrtak, 24 Studeni 2016

Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“  br. 124/10., 124/11. i 86/12.) Općina Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15,  objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U ŠPORTU OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU

I.

Javne potrebe u športu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Bošnjaci, a u skladu s objektivnim proračunskim mogućnostima jesu programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od interesa za Općinu Bošnjaci.

 logo_word.jpg - PRIJAVNICA za financiranje Programa javnih potreba u športu Općine Bošnjaci za 2017. godinu

 

 
POZIV NA PRIJAVU PROGRAMA UDRUGA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU
Četvrtak, 24 Studeni 2016

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 88/01 i 11/02) Općina Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15, Bošnjaci,  objavljuje

P O Z I V

NA PRIJAVU PROGRAMA

UDRUGA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU

I.

Pozivaju se sve općinske udruge sa područja Općine Bošnjaci, koje nisu obuhvaćene Pozivom za predlaganje javnih potreba u športu Općine Bošnjaci za 2017. godinu i Pozivom za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Bošnjaci za 2017. godinu, da dostave prijedloge programa općinskih udruga za 2017. godinu.

 logo_word.jpg - PRIJAVNICA  za financiranje Programa udruga Općine Bošnjaci za 2017. godinu

 

 

 
UVID U NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU
Srijeda, 09 Studeni 2016

   Na temelju članka 12. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/12) Općinski načelnik Općine Bošnjaci stavlja na uvid Nacrt prijedloga proračuna Općine Bošnjaci kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Bošnjaci, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih o načinu trošenja proračunskih sredstava Općine Bošnjaci.

   Svi prijedlozi, primjedbe i pitanja vezani uz prijedlog proračuna za 2017. godinu mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Bošnjaci a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine na slijedeći način:

            Poštom na adresu Općina Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15, 32275 Bošnjaci,

            Putem faksa na broj 032 846 – 963

            Putem elektronske pošte na adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

pdf.jpg  - NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2017. GODINU

 
JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BOŠNJACI
Srijeda, 09 Studeni 2016

   Općina Bošnjaci daje na javnu raspravu nacrt Strategije razvoja Općine Bošnjaci 2015 – 2020.

   Svi prijedlozi, primjedbe i pitanja vezani uz nacrt Strategije mogu se dostaviti u roku 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Bošnjaci a najkasnije do 05. prosinca 2016. godine na slijedeći način:

Poštom na adresu Općina Bošnjaci, Trg fra B.T.Leakovića 15, 32275 Bošnjaci,

            Putem faksa na broj 032 846 – 963

            Putem elektronske pošte na adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 pdf.jpg - NACRT STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BOŠNJACI 2015 – 2020.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 16 od 211