NOVOSTI...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj

Javni natječaj

Javni natječaj za prijam u službu na radna mjesta službenika/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci.

Javni poziv

Javni poziv

Podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG "Šumanovci" objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Općine Bošnjaci

Plan gospodarenja otpadom 2018.-2024. Općine Bošnjaci

Ovom Odlukom Općinsko vijeće donosi Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bošnjaci za razdoblje 2018. - 2024. godina.

23. Lutkarsko proljeće 19.-24. ožujka 2018. godine

23. Lutkarsko proljeće 19.-24. ožujka 2018. godine

23. Lutkarsko proljeće u županiji Vukovarsko-srijemskoj

Program zaželi - sklopljen ugovor o radu (24 mjeseca)

Program zaželi - sklopljen ugovor o radu (24 mjeseca)

Općina Bošnjaci sklopila je ugovor o radu na određeno vrijeme 28. veljače 2018. sa 20 žena sufinanciran iz Europske unije.

Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natječaja

Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natječaja...

Nacrt plana gospodarenja otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bošnjaci za razdoblje od 2018. do 2024. godine.

Zaključak

Zaključak

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci za javnu raspravu.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bošnjaci

Javni poziv

Javni poziv

Općina Bošnjaci raspisuje Oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 (ŠEST) mjeseci na poslovima Javnih radova.