28. Lutkarsko proljeće u Bošnjacima

Novosti|

... Opširnije ... 28. Lutkarsko proljeće u Bošnjacima

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA:... Opširnije ... Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci za 2022.godinu

Novosti|

Temeljem članka 2. i 12. Odluke o priznanjima Općine Bošnjaci, članka 2. i 3. Pravilnika o postupku... Opširnije ... Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci za 2022.godinu

Zakonske obveze vlasnika pasa i mačaka

Novosti|

Prijatelji životinja su 2021. godine napravili temeljitu analizu provedbe Zakona o zaštiti životinja... Opširnije ... Zakonske obveze vlasnika pasa i mačaka

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga u sportu, kulturi i od interesa za opće dobro za 2023. godinu

Natječaji-ostali, Novosti|

Na temelju Članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i... Opširnije ... Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga u sportu, kulturi i od interesa za opće dobro za 2023. godinu

Poziv na radionicu za udruge s područja LAG-a Šumanovci

Novosti|

Pozivaju se sve udruge sa područja “LAG Šumanovci” (Županja, Bošnjaci, Vrbanja, Drenovci,... Opširnije ... Poziv na radionicu za udruge s područja LAG-a Šumanovci

Raspored rada Bibliobusne službe u 2023.godini na području Općine Bošnjaci

Novosti|

... Opširnije ... Raspored rada Bibliobusne službe u 2023.godini na području Općine Bošnjaci

Raspored sakupljanja otpada na području Općine Bošnjaci u 2023.godini

Novosti|

... Opširnije ... Raspored sakupljanja otpada na području Općine Bošnjaci u 2023.godini

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi, sportu i od interesa za opće dobro na području Općine Bošnjaci za 2023.godinu

Natječaji-ostali, Novosti|

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01.,... Opširnije ... Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u kulturi, sportu i od interesa za opće dobro na području Općine Bošnjaci za 2023.godinu

Rezultati natječaja za stambeno zbrinjavanje

Natječaji-ostali, Novosti|

... Opširnije ... Rezultati natječaja za stambeno zbrinjavanje

Close Search Window
Skip to content