Natječaji-ostali, Novosti|

Na temelju članka 2. Odluke o objavi Javnog natječaja za zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bošnjaci (KLASA: 406-06/22-01/01, URBROJ: 2196-10-01-22-01 od 8. studenog 2022. godine) i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 6/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21), općinski načelnik Općine Bošnjaci objavljuje Javni natječaj za zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bošnjaci udrugama građana čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Općinu Bošnjaci na rok od 5 godina. Natječaj te prijavni obrasci nalaze se u nastavku.

Close Search Window
Skip to content