O OPĆINI

Općina Bošnjaci smjestila se u istočnom ravničarskom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, na prostoru spačvanskog bazena. Geografski je definirana tokom rijeke Save i kompleksom spačvanskih šuma. Općina ima razmjerno povoljan geoprometni položaj, s obzirom da u neposrednoj blizini njenog prostora prolaze važni državni i međudržavni prometni (cestovni i željeznički) koridori.

Prostire se na površini 94,96 km2, a površinu Općine čine jedno glavno naselje (Bošnjaci) i 4 naselja za povremeno stanovanje ( Topola-Morganj, Vjerovi, Jasenovačica i Dugo). Sva naselja nalaze se u 100% ruralnom području, a prema zadnjem popisu iz 2011. godine ima 3.901 stanovnika.

DETALJNE INFORMACIJE O OPĆINI