Novosti, Radni odnosi|

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2023. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pismene obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 07. ožujka 2023. godine, Programa javnog rada „Revitalizacija naselja Bošnjaci“ od 17. ožujka 2023. godine i članka 47. Statuta Općine Bošnjaci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 6/13, 1/18, 3/20, 5/21 i 8/21-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Bošnjaci, dana 23. ožujka 2023. godine, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
JAVNI RADOVI – RADNIK/CA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA

Sukladno pismenoj obavijesti, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vinkovci o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 07. ožujka 2023. godine, Općini Bošnjaci je određeno pravo zapošljavanja 3 osobe u javnim radovima.

Na temelju gore navedenoga Općina Bošnjaci raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Bošnjaci.

Trajanje radnog odnosa:            

6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

9 (devet) mjeseci na nepuno radno vrijeme-korisnici zajamčene minimalne naknade

 Broj radnika koji se traži: 3 radnika/ce

Mjesto rada:   Bošnjaci

Više o natječaju kao i obrazac prijave dostupni su u nastavku.Close Search Window
Skip to content