OPĆINSKA UPRAVA

andrija_juzbasic

Andrija Juzbašić

Općinski načelnik, Demokratski HSS (DHSS)

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Predsjednik Općinskog vijeća - Josip Šumanovac, dipl.ing.

2. a) Prva potpredsjednica Općinskog vijeća - Natalija Lešić, mag.med.techn.

2. b) Druga potpredsjednica Općinskog vijeća - Tihana Bertić, univ.bacc.paed.

3. MANDATNA KOMISIJA

3.1. Predsjednica -Tihana Bertić

3.2. Član - Željko Balić

3.3.Član - Magdalena Lešić

4. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

4.1. Predsjednica - Jasminka Lešić

4.2. Član - Ivan Jovanovac

4.3. Član - Natalija Lešić

5. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

5.1. Predsjednik - Ivan Jelić

5.2. Član - Tomislav Lešić

5.3. Član - Slavica Salatović

5.4. Član - Ivan Stipanović

5.5. Član - Magdalena Lešić

6. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

6.1. Predsjednik - Josip Šumanovac

6.2. Član - Ivan Jelić

6.3. Član - Ivan Stipanović

7. ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

7.1. Predsjednik - Željko Balić

7.2. Član - Tihana Bertić

7.3. Član - Tomislav Lešić

7.4. Član - Magdalena Lešić

7.5. Član - Pavo Baotić