Andrija Juzbašić, načelnik Općine Bošnjaci
Demokratski HSS (DHSS)

Andrija Juzbašić rođen je 21. studenog 1965. u Bošnjacima. Osnovnu školu završio je u Bošnjacima, a srednju Šumarsku školu u Vinkovcima. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Funkciju zamjenika načelnika Općine Bošnjaci obnašao je u razdoblju između 2005. i 2009. godine, a za općinskog načelnika Općine Bošnjaci prvi je put izabran 19. svibnja 2009. godine i od tada do danas obnaša navedenu funkciju.

Kontakt telefon: 032/846-966

Email: andrija.juzbasic@bosnjaci.hr

             andrija.juzbasic21@gmail.com

Close Search Window
Skip to content