Općinsko vijeće Općine Bošnjaci čini 13 vijećnika koji su izabrani na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine. Na konstituirajućoj sjednici održanoj 07. lipnja 2021. godine za predsjednika Općinskog vijeća Općine Bošnjaci izabran je Josip Šumanovac, dipl.ing.

Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća imenovana je Natalija Lešić, mag.med.techn., a za drugog potpredsjednika Tihana Bertić, univ.bacc.paed..

Članovi Općinskog vijeća Općine Bošnjaci su:

 1. Josip Šumanovac, dipl.ing. (DHSS)
 2. Ivan Jelić, mag.educ.math.et.inf. (DHSS)
 3. Jasminka Lešić, ing. (DHSS)
 4. Tihana Bertić, univ.bacc.paed. (DHSS)
 5. Tomislav Lešić (DHSS)
 6. Ivan Jovanovac (DHSS)
 7. Željko Balić (DHSS)
 8. Slavica Salatović (DHSS)
 9. Natalija Lešić, mag.med.techn. (HDZ)
 10. Magdalena Lešić, mag.ing.agr. (HDZ)
 11. Ivan Stipanović, mag.preh.teh. (HDZ)
 12. Martin Plavšić (Domovinski pokret)
 13. Pavo Baotić (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti)

Mandatnu komisiju Općine Bošnjaci čine:

 1. Tihana Bertić, univ.bacc.paed – predsjednik
 2. Željko Balić – član
 3. Magdalena Lešić, mag.ing.agr. – član

Odbor za izbor i imenovanja čine:

 1. Jasminka Lešić, ing. – predsjednik
 2. Ivan Jovanovac – član
 3. Natalija Lešić, mag.med.techn. – član

Odbor za proračun i financije čine:

 1. Josip Šumanovac, dipl.ing. – predsjednik
 2. Ivan Jelić, mag.educ.math.et.inf. – član
 3. Ivan Stipanović, mag.preh.teh. – član

Odbor za statut i poslovnik čine:

 1. Ivan Jelić, mag.educ.math.et.inf. – predsjednik
 2. Tomislav Lešić – član
 3. Slavica Salatović – član
 4. Ivan Stipanović, mag.preh.teh. – član
 5. Magdalena Lešić, mag.inf. agr. – član

Odbor za predstavke i pritužbe čine:

 1. Željko Balić – predsjednik
 2. Tihana Berić, univ.bacc.paed. – član
 3. Tomislav Lešić – član
 4. Magdalena Lešić, dipl.ing.agr. – član
 5. Pavo Baotić – član

Socijalno vijeće čine:

 1. Slavica Salatović – predsjednica
 2. Jasminka Lešić – član općinskog vijeća
 3. Ivica Majstorović – predstavnik građana
 4. Goran Zekonja – predstavnik CZSS
 5. Marija Golubičić – predstavnica Caritasa

Sve upite predsjedniku, potpredsjednicima vijeća te predsjednicima i članovima Odbora i vijeća možete slati na opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr

Close Search Window
Skip to content