Projektom će se izgraditi i opremiti područni dječji vrtić podijeljen u 2 skupine, vrtićku i jasličku, te dnevni boravak za predškolsku grupu, što će unaprijediti kvalitetu života i doprinijeti zadržavanju mladih obitelji na području općine Bošnjaci odnosno doprinijeti smanjenju depopulacije stanovništva što je jedan od glavnih problema u općini Bošnjaci.

Cilj ovog projekta je poboljšati životne uvjete u ruralnoj sredini naselja Bošnjaci te doprinijeti smanjenju depopulacije stanovništva, kvaliteti života i njegovom razvojnom potencijalu kao osnovi za poticanje rasta i društveno- ekonomske održivosti kroz ulaganje u osnivanje lokalne temeljne usluge – predškolskog odgoja i naobrazbe za ruralno stanovništvo i izgradnju područnog vrtića. Trenutno na području općine Bošnjaci ne postoji vrtić za djecu jasličke, vrtićke i predškolske dobi. 

Obavezno pohađanje predškolskog odgoja prije polaska u školu (mala škola) organizirano je i provodi se u prostorima Osnovne škole fra Bernardina Tome Leakovića u Bošnjacima kojoj je osnivač Vukovarsko-srijemska županija. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) OD 2011. do 2020. objavljenih na stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), predškolski odgoj u školi pohađa 22 djece dok je prema podacima općine Bošnjaci, za 43 djece predškolske dobi sufinanciran trošak boravka u vrtićima na području susjednih općina. Prema podacima DZS objavljenim na stranicama MZO (zaključno s 2020. godinom) u Bošnjacima je bilo 162 živorođene djece u dobi od 1 do 6,5 godina te je samo njih 13,58% pohađalo vrtić.

Prema podacima DZS općina Bošnjaci prema prvim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine ima ukupno 2.907 stanovnika te u usporedbi s popisom iz 2011. godine bilježi pad broja stanovništva za skoro 1.000. Općina Bošnjaci se prema indeksu razvijenosti nalazi u prvoj skupini razvijenosti odnosno među potpomognutim područjima (93,35). S obzirom na demografski trend koji iznosi – 13 % proces depopulacije je značajan, jedna od nužnih mjera je uspostava društvene infrastrukture i sadržaja za poboljšanje životnih uvjeta. Slijedom navedenog, dječji vrtić svakako je jedan od glavnih prioriteta općine Bošnjaci koji će doprinijeti smanjenju depopulacije te zadržavanju mladih obitelji na području općine. 

Dječji vrtić će se izgraditi na lokaciji u ulici Braće Radić na k.č. 1882/3 k.o. Bošnjaci koja će nastati spajanjem 1882/3 i 1882/6 i na čestici k.č. 2261/1 k.o. Bošnjaci. Lokacija provedbe projekta je u potpunosti pripremljena za provedbu projektnih aktivnosti, posjeduje valjanu građevinsku dozvolu te je pripremljena za realizaciju projekta. Sukladno Građevinskoj dozvoli ( KLASA: UP/I-361-03/20-01/000264; URBROJ: 2196/1-14-03-21-0016) od 12. veljače 2021. godine te projektnoj dokumentaciji izgradit će se građevina javne i društvene namjene (predškolska ustanova) – dječji vrtić kapaciteta 50 djece s pratećim sadržajima (nadstrešnica i parkirališta), 2.b skupine.

 

 

Close Search Window
Skip to content