Zaželi II.|

Nakon provedbenog postupka zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Program zapošljavanja žena Općina Bošnjaci 2“ 30.11.2020 je 25 žena iz ciljanih skupina potpisalo ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Žene ciljane skupine sa radom su započele 01.12.2020. te će na području Općine Bošnjaci obavljati sljedeće poslove: pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, dostava namirnica, održavanje čistoće, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa…), pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima. Zbog pandemije korona virusa te potrebe smanjenja fizičkih kontakata s drugim osobama, uzimajući u obzir da su korisnici najugroženija skupina, obujam poslova će se svesti ponajviše na obavljanje vanjskih poslova, te dostave namirnica i lijekova, te što manje kontakta između zaposlenih žena i krajnjih korisnika. Glavna aktivnost projekta je zapošljavanje 25 žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Općini Bošnjaci unaprijedit će radni potencijal i ublažiti rizik od siromaštva zaposlenih žena te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu za najmanje 150 krajnjih korisnika s područja Općine Bošnjaci kojima je pomoć potrebna.


Close Search Window
Skip to content