Novosti|

Obavještavamo mještane Općine Bošnjaci da je Komunalac d.o.o. iz Županje, Veliki kraj 132, sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021 – 2026.  sklopio UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA za rekonstrukciju javne vodoopskrbe u Županji i izgradnju javne odvodnje u Bošnjacima.

 

Vezano za navedeni projekt započela je Izgradnji tlačnog kanalizacijskog cjevovoda GCS-1 Bošnjaci, GCS-2 Bošnjaci do UPOV-a Županja u okviru kojeg je odobrena  izvedba priključaka na javni vodoopskrbni i javni odvodni sustav, bez naknade (građani neće snositi troškove priključenja), u ulicama gdje su se stekli uvjeti za priključenje, odnosno gdje je izgrađena vodovodna i kanalizacijska mreža. Priključci moraju biti izvedeni u skladu sa Općim tehničkim uvjetima vodnih usluga Komunalca d.o.o. Županja od 21.04.2012. godine i Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Bošnjaci dana 29. prosinca 2011. godine.

 

Reviziono i vodomjerno okno se postavlja unutar regulacione linije nekretnine vlasnika ( u dvorištu).

 

Obveza građana je da u svrhu izrade priključaka na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, te sklapanje Ugovora o priključenju, u tehničku službu Komunalca d.o.o. Županja dostave slijedeću dokumentaciju:

 

  • VLASNIČKI LIST (ne stariji od 1. godine)
  • KOPIJU KATASTARSKOG PLANA (ne starija od 1. godine)
  • GRAĐEVINSKU DOZVOLU ILI POTVRDU DA JE KUĆA IZGRAĐENA PRIJE 1968. godine
Close Search Window
Skip to content