Natječaji-ostali, Novosti|

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 104/22) i točke IX. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bošnjaci, KLASA:320-03/23-01/01, URBROJ: 2196-10-01-23-02 od 10. kolovoza 2023. godine, Povjerenstvo obavještava zainteresiranu javnost da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na Natječaj održati dana  
  1. rujna 2023. godine s početkom u 14,30 sati
u Vatrogasnom domu, Trg fra B. T. Leakovića 12, Bošnjaci.   Ova obavijest objavit će se na službenoj internet stranici i Oglasnoj ploči Općine Bošnjaci.  
Close Search Window
Skip to content