Novosti|

Poštovani mještani,

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2024. godine donijela je Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24). Temeljem navedene Odluke Općina Bošnjaci je razvrstana u 1. skupinu jedinica lokalne samouprave koja se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalazi u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

S obzirom na navedeno, svi mještani Općine Bošnjaci koji imaju prebivalište i boravište na području Općine Bošnjaci imaju pravo na posebnu poreznu olakšicu – umanjenje plaćanja poreza na dohodak za 50% prilikom obračuna dohotka .

Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je u Poreznoj upravi podnijeti zahtjev da se na poreznoj kartici (PK kartica) unese oznaka potpomognutog područja.  Zahtjev za izmjenu može podnijeti poslodavac putem sustava ePorezna, a uz elektronički zahtjev potrebno je priložiti kopiju osobne iskaznice te izjavu kojom se pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje prebivalište i boravište na adresi u Bošnjacima. Također, zahtjev je moguće podnijeti osobno, odlaskom u Poreznu upravu, ispostava Županja. Prilikom podnošenja zahtjeva u Poreznoj upravi potrebno je donijeti kopiju osobne iskaznice i popunjenu izjavu.

Ovu olakšicu će poslodavac moći koristiti tek kada na Poreznoj kartici bude upisana oznaka P1 tj. da je prebivalište i boravak radnika ili osobe koja ostvaruje primitke (plaću), odnosno umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine na potpomognutom području.


Obrazac izjave i obrazac PK dostupni su u nastavku objave.

Close Search Window
Skip to content